Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte Billingens Simklubb 2017

2018-01-25 15:30
Alla medlemmar i Billingens simklubb bjuds in till årsmöte för år 2017. Datum: 2018-02-25 Tid: 16.00-18.00 Plats: O'Learys Arena Skövde
  • Uppdaterad: 2018-05-15 07:53

Årsmötet är ett utmärkt tillfälle att träffa oss som på olika sätt är engagerade i föreningens verksamhet.

Efter årsmötet bjuder klubben på mat. För anmälan om deltagande på middag efter årsmötet, skicka ett mail till This is a mailto link och ange antal personer. Anmälan oss tillhanda senast 2018-02-18.

Välkomna!

Motioner skall mailas in till This is a mailto link senast 2018-02-18.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Föredragningslista Billingenssimklubbs årsmöte 2017

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12 Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år, alternativt 3 st ledamoter;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

13. Övriga frågor.

 

Skribent: Styrelsen BSK
Epost: This is a mailto link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Billingens SK - Simidrott
Box 57
54122 Skövde

Kontakt:
Tel: +46706571730
E-post: This is a mailto link

Se all info